Nadělujeme radost ke všem nákupům nad 500 Kč. Těšit se můžete na tyto chutné i praktické dárečky.

Historie rostliny konopí

Zmínku o konopí najdeme též ve starém sanskrtském rukopise, kde je nazýváno jídlem bohů, a v ánandě, kde je pramenem života.

Rostlina jménem konopí, její historie a původ..

I když nemáme přesné informace o úplně prvotním výskytu konopí, a ani jeho prvním využití, všeobecně se uvádí že konopné semínko pochází z Asie. První doložené zprávy o jeho existenci pocházejí z doby před 8000 lety, ze starověké Číny. Indické védy, které jsou jedny z nejstarších spisů, velebí konopí jako mocný zdroj poskytující vše od pevného zdraví až po cestu k bohům. Traduje se že Buddha snědl během šesti stupňů odříkání, které ho vedlo k osvícení, jedno semínko denně.

Předpokládá se, že konopí bylo první pěstovanou plodinou v Japonsku v období kultury džomón, 5500let př.n.l. Archeologické nálezy naznačují, že konopné semeno bylo v Evropě i Číně skladováno spolu s ječmenem a ovsem jako obilnina. První historik západního světa Hérodotos zaznamenal použití konopí v dílnách na zpracování lnu ve starověké Skythii, tento poznatek byl doložen později objevem konopného semene v skytském městě Tractemino přibližně 800 let př.n.l.

Existují rovněž záznamy o státním banketu čínské dynastie Čou, které ukazují že vařené konopné semínko bylo běžnou součástí cereálních jídel. V ranném čínském spisu Li-ťing (Kniha obřadů) o sociálních rituálech (221 až 207 př.n.l.) se o konopí píše jako o jednom z „pěti zrn“ Číny – „země konopí a moruše“ – spolu s ječmenem, rýží, pšenicí a sojovými boby, čímž bylo uznáno jako důležitá součást výživy císaře.

Zmínku o konopí najdeme též ve starém sanskrtském rukopise, kde je nazýváno jídlem bohů, a v ánandě, kde je pramenem života. Ve vnitrozemí Nepálu byl olej z místně pěstovaného a lisovaného konopného semene jediným domácím jedlým olejem. Kočovné kmeny Altajců z oblasti severního Ruska pěstovaly konopí ve velkém přibližně kolem roku 300 př.n.l. Využívaly jej hlavně jako zdroj potravy na olej, méně již na vlákno. Semeno s bílkovinou koncentrovanou v malém objemu bylo též používáno jako příznivá potravina na cesty.

O několik set let později v roce 1492 přivezl Kryštof Kolumbus konopná semena indiánům. O konopí se rovněž zmiňuje velký francouzský spisovatel a humanista 16.století Jean Francois Rabelais, který mluví o konopí jako o královně světa zeleniny čili Pantagruelion, „hostinou“, čímž poukazuje na fakt, že konopné semeno bývalo součástí každého většího jídla.

Během celé historie lidstva sloužilo konopí v různých koutech světa jako hlavní jídlo. Stačila však jedna lež zaobalená do hávu škodlivého účinku a celá historie se zhroutila jako domeček z karet.

Historie rostliny konopí je opředena pozoruhodnými příběhy.

Příběh zkázy dobrého jména konopí a jeho využití začal roku 1937, jak jinak než soukromými zájmy majitele dřevařské firmy a novinového magnáta s eminentním zájmem o papírenský průmysl. „jádro pudla“ se skrývalo v té době v hojně rozšířeném pěstování konopí a tedy nemožnosti ovládnutí trhu.

Jak tedy zabránit trhu s konopím, které je schopno poskytnout za 14 týdnů ve stejné výměře víc dřeně než stromy za 30 let? Jak se zbavit konkurence? Tak začala špinavá válka mezi obchodními zájmy jednotlivce a zdravým rozumem. Byla rozpoutána hanebná masová kampaň, která na dlouhá léta ovlivnila milióny lidí. A ačkoli konopí disponovalo dlouhou úspěšnou historií, najednou se všudypřítomně šířila myšlenka jeho škodlivosti – konopí bylo zakázáno.

Jeho využití jako potraviny, vlákna, k výrobě papíru, paliva, v medicíně se najednou ignorovalo – svět znal konopí jen jako marihuanu, agresivní drogu.

V součastné době je pěstování konopného osiva přísně kontrolováno, přesto nadešel čas vrátit konopnému semenu ztracenou slávu a s jeho pomocí změnit svět. Přišel čas, aby se konopí stalo opět součástí našeho každodenního života.

Výrobky z konopí kupujte zde...